TŘÍKRÁLOVÝ PUNČ NA ALŠOVĚ NÁMĚSTÍ

S Kašparem, Melicharem a Baltazarem mohli popít tříkrálový punč všichni, kdo odpoledne procházeli Alšovým náměstím. Také zde lidé mohli přispět do Tříkrálové sbírky. Od koledníků dostali na oplátku cukr a kalendáříky. O využití výnosu Tříkrálové sbírky se dozvíte na webu Charity Ostrava (www.ostrava.charita.cz).

foto: Jiří Birke / 6.1.2020

Napsat komentář