SILLY WALK

Mezinárodní den Švihlé chůze. Švihlá chůze aneb Silly walk, dalo by se říci, že speciální to způsob přemísťování zvláště zainteresovaných jedinců mužského či ženského pohlaví, kteří obvykle vyrazí z bodu A do předem vytypovaného bodu B nebo někdy také zpět do bodu A, čímž se bod A pro účastníky stává dvakrát tak oblíbenější, než výše zmíněný bod B. Jinak je to chůze s náročnými prvky pouliční akrobacie, leckdy na hraně fyzických možností, mající svůj původ v britské komediální skupině Monty Python. Letošní ostravská Švihlá chůze využila svinovského nádraží a oné jinak méně využívané varianty „b“, tj. přesunu z bodu A do bodu A. Počátek byl u vstupu do proskleného prostoru nádraží, pokračovalo se přes nástupiště a končilo opět u vstupu. Svým vystupováním účastníci zajisté budili zaslouženou pozornost. Byli i tací z přihlížejících, kteří se alespoň na pár okamžiků přidali, ale byli i tací, kteří si ze zcela nepochopitelných důvodů klepali na čelo nebo komentovali výkony švihochodců výrazy, jež jsou v České televizi povoleny až po dvaadvacáté hodině. Většinou však sklízeli úsměv a kupodivu i jakési nepochopení ze strany některých z přihlížejících cizinců, kteří zvláštnosti tohoto druhu chůze kladli na vrub jisté nejmenované rostlině z čeledi konopovitých. VJ


foto: Ivan Zavrták, Vladislav Jasiok / 7.1.2019

Napsat komentář